Nowy Proboszcz

ks. Sebastian Pakulski.

Dnia 1 września odbył się ingres nowego proboszcza naszej parafii - ks. kan. dra Marka Zawadzkiego. Poniżej przedstawiamy kilka zdjęć z tej uroczystości.