Odpust ku czci św. Michała

ks. Sebastian Pakulski.

Dnia 29 września 2013 r. obchodziliśmy Uroczystość odpustową ku czci św. Michała Archanioła - patrona naszej parafii. Mszę św. odpustową odprawił dziekan dekanatu płońskiego ks. Zbigniew Sajewski, a kazanie wygłosił ks. kan. Ryszard Dybiński.