Finał Diecezjalnych Rozgrywek Piłki Nożnej Ministrantów

ks. Sebastian Pakulski.

 

18 marca w hali sportowej Miejskiego Centrum Sportu i Rekreacji w Płońsku na terenie naszej parafii odbył się Finał Rozgrywek Halowej Piłki Nożnej Ministrantów, corocznie organizowany przez Duszpasterstwo Służby Liturgicznej Diecezji Płockiej. Odpowiedzialnym z przygotowanie i przeprowadzenie całych rozgrywek był ks. Dawid Witkowski koordynator ds. sportu w Duszpasterstwie Służby Liturgicznej Diecezji Płockiej, wikariusz w parafii pw. św. Michała Archanioła w Płońsku. Turniej został objęty patronatem honorowym Burmistrza Miasta Płońska Pana Andrzeja Pietrasika, który ufundował puchary dla zwycięskich drużyn, statuetki dla królów strzelców i najlepszych bramkarzy oraz dyplomy dla wszystkich uczestników.

            Otwarcia rozgrywek dokonał ks. kan. Marek Zawadzki proboszcz parafii pw. św. Michała Archanioła w Płońsku wraz z Burmistrzem Miasta Płońska Panem Andrzejem Pietrasikiem i ks. Dawidem Witkowskim. W tym roku po raz pierwszy gościliśmy na turnieju redakcję miesięcznika dla ministrantów Króluj na Chryste.

 

            Każda z drużyn w zależności od zajętego miejsca została nagrodzona, a zdobywcy pierwszych miejsc otrzymali dofinansowanie wyjazdu na finał ogólnopolski halowej piłki nożnej ministrantów, który odbędzie w dniach 1-2 maja w Częstochowie. W kategorii szkół podstawowych pierwsze miejsce zajęli ministranci z parafii pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Dziektarzewie, w kategorii gimnazjalnej z parafii pw. św. Rocha w Radzanowie nad Wkrą, a w szkołach ponadgimnazjalnych z parafii pw. Wszystkich Świętych w Niechłoninie, w tej kategorii nasi ministranci zajęli drugie miejsce.

            Finał odbył się w trzech etapach, każda z kategorii rozgrywała swoje mecze, a następnie dobywało się wręczenie nagród. Każdy z uczestników wraz z opiekunami został poczęstowany zupą oraz pączkiem i wodą.

            Organizatorzy dziękują wszystkim, którzy przyczynili się do przeprowadzenia rozgrywek: Burmistrzowi Miasta Płońska, dyrekcji i pracownikom MCSiR w Płońsku, sędziom i ratownikom medycznym.

 

Ks. Dawid Witkowski