Nawiedzenie Rodzin Matki Bożej Fatimskiej

ks. Sebastian Pakulski.

 

Jak przyjąć Matkę Bożą w naszych domach?

 1. Figuraprzebywa 24 godziny w każdej rodzinie, która pragnie go przyjąć
 2. Przejęcie figury od jednej rodziny do drugiej odbywa się każdego dnia o godz. 19.00.
 3. Wraz z figurą przekazywane są 2 filmy i modlitewnik, które mogą być pomocą we właściwym przeżyciu czasu Nawiedzenia.
 4. Swoje przeżycia w czasie przyjęcia figury można odnotować w specjalnej Kronice.
 5. W czasie Nawiedzenia niech towarzyszy nam ufna modlitwa do Matki Bożej Fatimskiej. Poniżej zamieszczamy proponowany układ modlitw podczas Nawiedzenia.
 6. W pierwszą sobotę każdego miesiąca o godz. 8.00 odprawiana jest Msza św. w intencji rodzin, które przyjęły figurę. Wszystkie rodziny zapraszamy do udziału we wspólnej modlitwie w naszym kościele w najbliższą pierwszą sobotę po Nawiedzeniu.

Proponowany przebieg Nawiedzenia

 Wniesienie figury do domu

 1. Wniesienie figury do domu i ustawienie w przygotowanym miejscu: stół nakrytym białym obrusem, dwie świece, może być gromnica, kwiaty, kropidło i woda święcona, którą matka lub ojciec pokropi wszystkich zebranych.
 2. Przywitanie pieśń: O Maryjo witam Cię…
 3. Odczytanie Ewangelii o nawiedzeniu św. Elżbiety (Łk 1,39-56)
 4. Odmówienie Składu Apostolskiego (wyznanie wiary)
 5. Akt zawierzenia rodziny Matce Bożej

Wieczorny pacierz przy figurze

 1. Wieczorny pacierz całej rodziny
 2. Litania loretańska.
 3. Pod Twoją obronę
 4. Modlitwa sw. Bernarda

Apel Jasnogórski o godz. 21.00

 1. Wspólne odśpiewanie Apelu Jasnogórskiego
 2. Można też skorzystać z medialnego przekazu Apelu Jasnogórskiego (Radio Maryja, Radio Jasna Góra lub TV TRWAM). Zachęcamy, aby włączyć się do śpiewu Apelu i wysłuchać towarzyszące mu rozważania

Pacierz poranny

 1. Kiedy ranne wstają zorze.
 2.  Zachęcamy, aby pozostający w domu w dowolnym dla siebie czasie zaśpiewali Godzinki i odmówili część różańca świętego.

Modlitwy w ciągu dnia

 1. Powracający ze szkoły / pracy odmawiają krótką modlitwę sami lub wspólnie przed figurą.
 2. O godz. 15.00 odmawiamy Koronkę Do Miłosierdzia Bożego

Modlitwa przed przekazaniem obrazu następnej rodzinie

 1. Litania do św. Jana Pawła II
 2. Ze śpiewem pieśni Maryjnej wynosimy figurę z domu by przekazać ją następnej rodzinie, zamiast pieśni można odmawiać część radosną różańca świętego.
 3. Witamy się z sąsiadami chrześcijańskim pozdrowieniem „Niech będzie Pochwalony Jezus Chrystus…” i przekazujemy figurę Matki Boskiej.