Rada Duszpasterska

ks. Sebastian Pakulski.

Dnia 23 listopada 2014 r. odbyło się zaprzysiężenie Parafialnej Rady Duszpasterskiej w składzie:

1. Ks. Marek Zawadzki
2. Ks. Sebastian Pakulski
3. Ks. Marcin Sadowski
4. Ks. Łukasz Chruściel
5. Stella Skopczyńska
6. Sławomir Kowalski - Katecheta
7. Mariusz Augustyniak - Katecheta
8. Marek Bojarski - Katecheta
9. Aldona Gutowska - Katechetka
10. Urszula Kacperska - Katechetka
11. Monika Karwowska - Katechetka
12. Monika Mączyńska - katecheta
13. Marzena Sadowska - katecheta
14. Barbara Cieszewska – Asysta procesyjna
15. Barbara Marciniak – Gazetka parafialna
16. Edyta Zielińska – Chór parafialny
17. Krystyna Pęcherzewska – Poradnictwo rodzinne
18. Ewa Gołębiewska – Domowy Kościół
19. Leszek Gołębiewski – Domowy Kościół
20. Grażyna Łukaszewska – Jutrzenka
21. Sebastian Szymański – Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży
22. Aleksander Bołtuć - Legion Maryi
23. Małgorzata Wielechowska - Lektorzy
24. Krzysztof Janowski – Ministranci
25. Anna Janczarek – Koła Żywego Różańca
26. Maria Bidas – Koło Przyjaciół Radia MARYJA
27. Katarzyna Maraszek – Klub inteligencji Katolickiej
28. Łukasz Wielechowski – Męski Pluton Różańcowy
29. Alina Kamasa – Schola
30. Barbara Oryl – Wspólnota Krwi Chrystusa
31. Maria Ornarowicz - Franciszkański Zakon Świeckich
32. Marta Mańk – Zespół muzyczny
33. Wojciech Paruszewski - Szafarz
34. Bogdan Wiśniewski – Organista