KSM

ks. Sebastian Pakulski.

Stowarzyszenia Młodzieży Katolickiej na świecie mają długą tradycję, która sięga XVI w. W Polsce ich korzenie sięgają roku 1895, w którym w Poznaniu powstał ruch oparty na tych samych ideach i mający podobne cele. Nie nazywał się oczywiście KSM, ale nie ważna jest nazwa, lecz to co zmienił w życiu tamtych młodych ludzi. KSM wywodzi się bezpośrednio z Akcji Katolickiej, która zaistniała już na początku dwudziestego stulecia, po odzyskaniu przez Polskę niepodległości. W 1934 r. Utworzono 4 organizację wchodzące w skład AK. Były to: Katolicki Związek Mężów (KZM), Katolicki Związek Kobiet (KZK), Katolicki Związek Młodzieży Męskiej (KZMM) i Katolicki Związek Młodzieży Żeńskiej (KZMŻ).

Konferencja Episkopatu Polski wydała dn. 10 X 1990 r. dekret powołujący do życia KSM jako organizację ogólnopolską, nadając jej osobowość prawną kościelną, a statut zatwierdziła 30 IV 1993 r.

 

„Zasadniczym celem Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży jest kształtowanie dojrzałych chrześcijan oraz aktywne uczestnictwo we wspólnocie i misji Kościoła przez szerzenie i upowszechnianie katolickich wartości i zasad we wszystkich dziedzinach życia, zwłaszcza społecznego i kulturalnego.” (Statut KSM, par. 13)

 

KSM zrzesza młodych ludzi w wieku od 14 do 30 lat, pragnących twórczo i aktywnie wykorzystać swoją młodość. KSM to także najlepszy sposób, by odnaleźć swoje miejsce nie tylko w grupie rówieśników w szkole bądź parafii, ale w Stowarzyszeniu tworzącym w Polsce jedną wielką rodzinę. Rodzinę ludzi młodych, gotowych całym swoim życiem „służyć Bogu, Kościołowi i Ojczyźnie”

Spotkania KSM odbywają się w piątki o godz. 19.00.

Dotychczas grupa wystawiła kilka dram, przedstawień, uczestniczyliśmy w rekolekcjach KSM Diecezji Płockiej, organizowaliśmy własne wyjazdy, np rekolekcyjne do Czerwińska.

Zarząd Parafialnego Oddziału Katolickiego Stowarzyszenia młodzieży:

Szymański Sebastian - prezes

Kmiecińska Marzena - zastępca prezesa

Pilśnik Radosław - sekretarz

Niedziałkowska Patrycja - zastępca sekretarza

Kowalewski Artur - skarbnik