Lektorzy

ks. Marcin Sadowski.

 

 

 

      Pan Bóg napisał do każdego człowieka wspaniały list – Pismo Święte. Kościół czci Pismo Święte, ponieważ czerpie z niego naukę niezbędną do życia. Każda Msza Święta składa się z dwóch jednakowych części, mianowicie liturgii słowa i liturgii eucharystycznej. Podczas liturgii słowa, właściwe fragmenty Pisma Świętego czyta lektor, a więc chrześcijanin, który jest do tej funkcji powołany.

      Od kilku lat istnieje w naszej parafii grupa lektorów. Są to osoby świeckie czytające odpowiednie fragmenty Pisma Świętego z lekcjonarza, jak również czasami wezwania modlitwy wiernych.

      Obecnie grupa lektorów naszej parafii liczy około 20 osób w różnym wieku. Spotkania mają charakter formacyjny, pozwalają też ustalić harmonogram posługi lektorów na kolejny miesiąc. Wszystkich, którzy chcieliby podjąć się tej zaszczytnej funkcji w naszej parafii, bardzo serdecznie zapraszamy.

Spotkania odbywają się raz w miesiącu – w drugi piątek miesiąca po Mszy Św. o godz. 18.00.