Stowarzyszenie Matki Bożej Patronki Dobrej Śmierci

ks. Sebastian Pakulski.

Apostolstwo Dobrej Śmierci zwane jest inaczej Stowarzyszeniem Matki Bożej Patronki Dobrej Śmierci. Mimo, że ruch ten zapoczątkowany został przed niespełna stu laty, a zatwierdzony przez papieża Piusa X w 1908 roku, dziś gromadzi w swoich szeregach blisko czterysta tysięcy członków.
W naszej parafii ruch rozpoczął działalność od kwietnia 2010r.. za zgodą Księdza Proboszcza  Edmunda Makowskiego, który jest opiekunem naszej wspólnoty.. W czerwcu 2005 roku ADŚ zostało oficjalnie zarejestrowane u Misjonarzy Świętej Rodziny w Górce Klasztornej(www.apostolstwo.pl) Apostolstwo modli się codziennie o to, by w chwili kresu ziemskiej wędrówki być w pełni gotowym na spotkanie z Najwyższym.
Ujmuje to modlitwa, w której prosimy Ojca, „aby przez Krew Najdroższą Jezusa Chrystusa, i za wstawiennictwem Najświętszej Maryi Panny, Matki Bolesnej, udzielić raczył: 
- sprawiedliwym wielkiego daru wytrwania w dobrym
- grzesznikom łaski doskonałego nawrócenia
- wszystkim wierzącym w Chrystusa w ostatnich chwilach życia łaski przyjęcia świętego Wiatyku, namaszczenia Olejami Świętymi i dobrej, w Twoich oczach śmierci.”
Członkowie ADŚ spotykają się raz w miesiącu( w pierwszy poniedziałek o godz. 17.00) by wspólnie modlić się na różańcu do siedmiu boleści Matki Boskiej w intencjach wspólnoty oraz zmarłych członków. Czytamy różne ciekawe artykuły zamieszczone w biuletynie Stowarzyszenia ’Nadzieja i Życie”, następnie dyskutujemy na  te tematy ..Zamawiamy Msze św.  3 razy w roku w intencjach: za żyjących i zmarłych członków, o  łaskę dobrej śmierci za konających. Zbieramy pieniądze na kosz Wielkanocny dla naszych parafian znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. Korzystamy z odpustów zupełnych  przydzielonych przez Stolicę Apostolską naszemu Stowarzyszeniu.