Wprowadzenie

ks. Sebastian Pakulski.

Płońsk, 13 maja, 2014 r.

 Drodzy parafianie

Umiłowani Bracia i Siostry.

 

Dzień 13 maja 2014 rok przejdzie do historii Parafii św. Michała Archanioła w Płońsku, jako dzień rozpoczęcia peregrynacji figur Matki Bożej Fatimskiej do rodzin naszej parafii. Jest to dzieło modlitewne podjęte przez duszpasterzy parafialnych w odpowiedzi na trzy bardzo ważne wydarzenia w życiu religijnym i społecznym Wspólnoty Kościoła katolickiego i ludzi dobrej woli:

1/ Kanonizacja Jana Pawła II, papieża Polaka i papieża Jana XXIII.

2/ Zbliżający się Jubileusz stulecia objawień Matki Bożej Fatimskiej.

3/ Rozpoczęcie działań wojennych na ziemi europejskiej, terenie sąsiedniej  Ukrainy.

                Pragniemy podziękować Panu Bogu za dar pontyfikatu i kanonizacji papieża Polaka i papieża Jana XXIII. Pomni na słowa św. Faustyny zapisane w jej „Dzienniczku”: „Ojczyzno  moja  kochana , Polsko, o gdybyś wiedziała ile ofiar i modłów  do Boga za ciebie zanoszę. Ale uważaj i oddawaj chwałę Bogu. Bóg cię wywyższa i wyszczególnia, ale umiej być wdzięczna” / Nr 1038/. „Gdy się modliłam za Polskę , usłyszałam słowa :- Polskę szczególnie umiłowałem, a jeżeli posłuszna będzie woli mojej, wywyższę ją w potędze i świętości. Z niej wyjdzie iskra, która przygotuje świat  na ostateczne przyjście moje”. / Nr 1732/.

                W roku 2017 będziemy przeżywać wielki jubileusz 100 –lecia objawień Matki Bożej Fatimskiej. Objawienia te związane są  osobą św. Jana Pawła II, szczególnie z dramatycznym zamachem na życie papieża Polaka.

                Objawienia Matki Bożej Fatimskiej związane są też bezpośrednio ze sprawą pokoju na świecie. Wszyscy mieszkańcy kontynentu europejskiego i całego świata odczuwają lęk  przed groźbą III-ciej Wojny Światowej. Lęk ten spowodowany jest działaniami wojennymi  na Ukrainie. W działania te zaangażowane są bowiem  największe potęgo nuklearne na świecie : Rosja i Stany Zjednoczone.

 

 

 

-2-

 

                 To Matka Boża Fatimska przestrzegała „Świat” przed możliwością utraty pokoju, jeśli nie podporządkuje się woli Bożej zawartej w Jego „Dziesięciu Przykazaniach”. Wiemy jak prawo parlamentarne stanowione przez władze ustawodawcze krajów zachodnich chrześcijańskiej Europy i Stanów Zjednoczonych  daleko odeszło od prawa Bożego zawartego w „Dziesięciu Przykazaniach”.

                Orędzie Matki Bożej Fatimskiej skierowane do wszystkich chrześcijan i współczesnego świata pozostaje wciąż aktualne i czeka na swoje wypełnienie. Zawarte jest ono w następujących słowach:

                „Jestem Najświętszą Maryją Panną Różańcową. Przyszlam upomnieć ludzkość, aby zmienila swoje życie, by Boga tak ciężko obrażanego dłużej nie martwiła:

                1/ Nawracajcie się! Przestańcie grzeszyć! Świętymi bądźcie!

                2/ Módlcie się! Odmawiajcie różaniec!

                3/ Czyńcie pokutę za swoje grzechy! Umartwiajcie się!”

                Kolejne, prywatne objawienia sługi Bożej, siostry Łucji, mówią, że ludzie od Niepokalanego serca Maryi winni pokój, który Bóg Jej powierzył.

                Umiłowani Bracia i Siostry. W tych niezwykłych chwilach dziejów Kościoła i świata pragniemy odpowiedzieć  Bogu na Jego wołanie o nawrócenie ludzkich serc udziałem rodzin naszej parafii w peregrynacji Figury Matki Bożej Fatimskiej.

ks. Proboszcz